Babyfit

Každá skupina cvičí raz do týždňa 60 minút. V skupinách je maximálne 11 detí, snažíme sa o približne rovnaký vek (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).
Cyklus trvá 7 – 9 týždňov. Máme 3 cykly cvičení: jesenný (koniec septembra – začiatok decembra), zimný (polovica januára – marec), jarný (apríl – začiatok júna) – rozdelenie na mesiace je orientačné, vždy termíny aktualizujeme.

Čo Vám ponúka cvičenie v Babyfite:
podnetné a nehodnotiace prostredie, v ktorom môžete vaše dieťatko pozorovať v rôznych pohybových a spoločenských situáciách, porozumenie zákonitostiam pohybového vývinu a ich fascinujúcim súvislostiam v ďalších obdobiach,
Prinesie pozornosti aj na vaše telo a inšpirácie pre prácu s ním.

Tešíme sa na Vás


Bližšie informácie nájdete priamo na stránke www.babyfit.sk alebo babyfit@babyfit.sk.

Mgr. Art. Anna Sedlačková Art. D., 0905 713 314

Rozvrh

Tento tréning aktuálne nemá definovaný rozvrh
copyright © 2012 - 2024 sportcentrumamelia.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.